Vuoden 2012 päätapahtumat

Varainhankinnan edistyminen

CapManin vuoden 2012 keskeiseksi teemaksi nousi varainhankinta. Vuoden aikana CapManilla oli käynnissä kolme varainhankintaprosessia kolmella sijoitusalueella. CapMan Buyout X -rahaston ensimmäinen varainhankintakierros saatiin päätökseen marraskuussa, minkä jälkeen rahaston koko oli 151,8 milj. euroa. Rahaston varainhankinta jatkuu vuonna 2013. CapMan Nordic Real Estate ja CapMan Russia II -rahastojen ensimmäisten varainhankintakierrosten odotetaan päättyvän lähikuukausina.

Kuusi irtautumista

Rahastot irtautuivat vuoden aikana lopullisesti Tokmanni-konsernista, Ascadesta, Inmeta Crayonista, Ordyhnasta, Quickcoolista ja Turun Yliopistonkatu 22:sta. Lisäksi rahastot irtautuivat osittain Metals and Powders Technologysta. Tilikauden päättymisen jälkeen CapManin hallinnoimat rahastot irtautuivat IT2 Treasury Solutionsista ja MQ:sta, sekä sopivat irtautuvansa Tieturi-konsernista ja Locuksesta.

Viisi sijoitusta ja useita lisäsijoituksia

Vuoden aikana rahastot tekivät yhteensä viisi uutta sijoitusta. CapMan Buyout sijoitti norjalaiseen öljyalalla toimivaan Aconaan joulukuussa. CapMan Russia -rahasto sijoitti urheiluvälineisiin erikoistuneeseen Top League -vähittäiskauppaketjuun, KDL Test -laboratorioketjuun ja laboratorioanalyysityökaluja ja reagensseja valmistavaan Vital Developmentiin. CapMan Real Estate osti Sollentunassa, Suur-Tukholman alueella sijaitsevan toimistokiinteistön. Sijoitus on tiimin ensimmäinen sijoitus Ruotsissa sen jälkeen, kun kiinteistötiimi laajensi toimintaansa Tukholmaan vuonna 2011. Lisäsijoituksia ja yritysjärjestelyjä tehtiin vuoden aikana yhteensä 20 kappaletta, ja ne tehtiin pääosin Buyout-rahastojen kohdeyrityksiin. Niistä merkittävin oli konepajateollisuuden valmistuskumppanin Fortacon muodostaminen.

Arvonluontityö keskipisteessä

Sijoitustiimit keskittyvät kohdeyritysten ja kiinteistöjen arvonluontityöhön ja rahastojen sijoituskohteiden arvot kehittyivät pääosin suotuisasti vuonna 2012. Paikallinen läsnäolo ja aktiivinen omistus luovat hyvän perustan kohdeyritysten arvonkehitystyölle. Myös kiinteistökehittäminen jatkui aktiivisena vuoden aikana. CapMan RE II -rahaston sijoituskohteen kauppakeskus Willan toinen vaihe valmistui ja otettiin käyttöön lokakuussa.

Tehostettua hankintaa kohdeyrityksille

CapManin hankintarengas CaPS auttaa kohdeyrityksiä alentamaan ei-strategisten tuotteiden ja palvelujen kustannuksia, mikä parantaa yritysten kannattavuutta. Vuonna 2012 hankintarenkaan yritysten säästöt Suomessa ja Ruotsissa ylittivät 10 milj. euroa. 

Vastuullista sijoitustoimintaa 

CapMan allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI) joulukuussa. UN PRI:n vahvistamisen myötä seuraava askel on ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointinäkökulman (environmental, social and governance – ESG) järjestelmällinen integrointi päätöksentekoon sekä sijoitustoiminnan prosesseihin. Käytännössä CapMan noudattaa jo pääsääntöisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikissa rahastoissaan ja kehittää aktiivisesti ESG-prosessejaan. Kauppakeskus Skanssille myönnettiin toiminnan aikainen LEED -ympäristöluokitus, jonka myötä se on ainoa kauppakeskus Euroopassa, jolla on sekä rakentamisen että toiminnan aikainen LEED -ympäristöluokitus.

Järjestelyjä sijoitustoiminnassa

CapMan pohjusti vuoden 2012 aikana uuden CapMan Credit -tiimin perustamista. Helmikuussa 2013 perustettu tiimi jatkaa Mezzanine V -rahaston sijoitusstrategian toteuttamista ja luo perustan myös muiden velkarahoitustuotteiden kehittämiselle. Sijoitustiimin kaksi jäsentä työskentelevät CapManin Tukholman toimistossa.

CapMan aloitti selvitystyön uuden Public Market -rahaston perustamisesta yhteistyössä kumppanin kanssa. Suunnitteilla oleva Public Market II -rahasto perustettaisiin CapManista riippumattomana rahastona ja sopimuksen mukaisesti rahasto maksaisi CapManille hallinnointipalkkioita ja voitonjako-osuustuottoja CapManin kautta tehtyjen sijoitussitoumusten perusteella. Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa oleva Public Market -rahasto jatkaa toimintaansa strategiansa mukaisesti eikä edellä mainittu järjestely Public Market II -rahastossa vaikuta CapManin ansaintapotentiaaliin Public Market -rahastossa.

Lue lisää: www.capman.fi