CapMan lyhyesti

  • Viisi keskeistä sijoitusaluetta
  • Hallinnoitavat pääomat 3,1 mrd. euroa
  • 38 kohdeyritystä* ja 57 kiinteistöä
  • Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 5,5 mrd. euroa vuonna 2012 ja henkilöstön määrä noin 38 200
  • Kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala yhteensä 680 000 m2 ja vuokralaisten lukumäärä noin 300

CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä. Olemme tukeneet alueella toimivien yritysten kasvua jo yli 20 vuoden ajan. CapManin palveluksessa on 109 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Vuonna 1989 perustettu CapMan on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

* Sisältää Buyout, Public Market ja Russia-tiimien sijoitukset.

CapManin sijoitustiimit

CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli BuyoutRussiaCreditPublic Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa.

Buyout

Buyout tekee määräysvaltasijoituksia keskikokoisiin listaamattomiin yrityksiin lähes kaikilla toimialoilla Pohjoismaissa. Tuemme kohdeyritystemme kasvua, kannattavuuden parantamista ja strategisen aseman vahvistamista. Kohdeyrityksillämme on kilpailukykyinen ja säilytettävissä oleva markkina-asema, ainutlaatuinen liiketoiminta, selkeä kasvupotentiaali ja vahva kassavirta. 

Tiimissämme työskentelee noin 20 sijoitusammattilaista Helsingissä, Tukholmassa ja Oslossa.

Russia

Russia on erikoistunut venäläisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvun rahoittamiseen. Olemme toimineet Venäjällä vuodesta 1995 ja olemme yksi alueen vahvimmista pääomasijoitustiimeistä. Autamme kohdeyhtiöitämme kasvamaan Venäjällä ja tuemme mahdollista laajentumista kansainvälisesti. Teemme vähemmistösijoituksia pieniin ja keskisuuriin erityisesti Venäjän maaseudulla toimiviin yrityksiin lähes kaikilla toimialoilla, joissa valtion vaikutusvalta on mahdollisimman pieni.

Tiimissämme työskentelee noin 10 sijoitusammattilaista Moskovassa.  

Credit

Credit toimii neuvonantajana CapMan Mezzanine V -rahastolle, joka tekee mezzanine-sijoituksia buyout-sijoituskohteisiin Pohjoismaissa. Mezzanine-, eli välirahoitus, on joustava lainarahoitus, joka yhdistää oman ja vieraan pääoman piirteitä. Sijoitamme pohjoismaisiin yrityksiin joilla on vahva ja säilytettävissä oleva markkina-asema, ennustettavissa oleva kassavirta ja kokenut johto.

Tiimissämme työskentelee 2 sijoitusammattilaista Tukholmassa.

Public Market

Public Market sijoittaa listattuihin pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin. Merkittävien vähemmistösijoitusten kautta saavutamme vaikutusvalta-aseman yhtiöissä, joissa on huomattavaa arvonluontipotentiaalia. Tavoitteemme on yhdessä muiden omistajien ja hallituksen kanssa tukea kohdeyhtiöiden kasvua ja strategisen aseman vahvistamista. 

Tiimissämme työskentelee 4 sijoitusammattilaista Tukholmassa.

Real Estate

Real Estate hallinnoi neljää kiinteistöpääomarahastoa, jotka sijoittavat kaupallisiin ja hotellikiinteistöihin sekä kiinteistökehityskohteisiin. Meillä on kattavaa kokemusta kiinteistösijoituksista Suomessa ja Ruotsissa. Kehitämme kiinteistöjä yhteistyössä vuokralaisten kanssa.

Tiimissämme työskentelee noin 20 sijoitusammattilaista Helsingissä ja Tukholmassa.

Miksi sijoittaa CapManin osakkeeseen?

CapManin osake yhdistää pääomasijoittamisen tuottopotentiaalin osakemarkkinan likviditeettiin. Kaikilla sijoittajaryhmillä on mahdollisuus osallistua pohjoismaisten ja venäläisten yritysten sekä kiinteistöjen arvonnousuun sekä hyötyä pääomasijoitusalan kasvusta CapManin osakkeen kautta.

Tavoitteenamme on, että hallinnointipalkkiot kattavat operatiivisen toiminnan kulut. Voitonjaon piirissä olevien rahastojen irtautumisilla on aina tuottopotentiaalia ja vielä voitonjaon ulkopuolella oleviin rahastoihin liittyy merkittävää ansaintapotentiaalia. Omat rahastosijoituksemme vahvistavat ansaintapotentiaalia. Tavoitteenamme on käyttää nettotuloksesta vähintään 50 prosenttia osingonmaksuun. 

Hallinnoitavien rahastojen ja niiden sijoituskohteiden suuri lukumäärä hajaannuttaa yksittäiseen toimialaan tai kohdeyritykseen liittyviä riskejä.  

Lue lisää Osakkeet ja osakkeenomistajat -osiosta.