Tietoja osakkeenomistajille

Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013 kello 9.00. Paikkana on G18 juhlasali osoitteessa Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 8.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 15.3.2013 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautua voi joko kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj/AGM, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki) toimitetulla kirjallisella ilmoituksella, CapManin internetsivujen kautta osoitteessa www.capman.fi/yhtiokokoukset, puhelimitse Anni Varjolle numeroon 0207 207 627 tai Hannele Luukkaiselle numeroon 0207 207 649, sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com, tai faksilla numeroon 0207 207 510. Ilmoittautumisen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa.

CapMan Oyj:n taloudelliset katsaukset vuonna 2013

CapMan-konserni julkaisee vuonna 2013 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:
1.1.–31.3.2013 perjantaina 3.5.2013
1.1.–30.6.2013 torstaina 8.8.2013
1.1.–30.9.2013 torstaina 7.11.2013

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus, osavuosikatsaukset sekä CapManin pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.capman.fi. CapManin internetsivuilla on myös muuta sijoittajamateriaalia. Sivuilla voi lisäksi liittyä tiedotteiden sähköpostilistalle. 

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

Euroclear Finland Oy ylläpitää CapMan Oyj:n osake-, osakas- ja optioluetteloita. Osakkeen- ja optioidenomistajia pyydetään tekemään henkilö- ja osoitetietoja koskevat muutokset suoraan Euroclear Finland Oy:lle tai omalle tilinhoitajayhteisölle. Lisätietoja saa Euroclearin maksuttomasta palvelunumerosta 0800 180 500. CapMan ei päivitä osoitetietoja.  

Sijoittajakontaktit

CapManin sijoittajasuhteista vastaavat konsernin toimitusjohtaja, talousjohtaja, Myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä ja päällikkö, Viestintä ja IR. Yhtiö noudattaa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkistamista kahden viikon hiljaista jaksoa, jolloin se ei kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa sijoittajia, analyytikoita tai talousmedian edustajia.

CapMan Oyj:tä seuraavat analyytikot

Carnegie
Timo Heinonen, puh. (09) 6187 1234

Pohjola Pankki
Niclas Catani, puh. 010 252 8780