6. Liiketoiminnan muut kulut
1 000 EUR 2012 2011
Konsernin liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät seuraavat olennaisimmat erät:
Muut henkilöstökulut 938 1 228
Toimistokulut 2 743 2 723
Matka- ja edustuskulut 1 132 1 055
Ulkopuoliset palvelut 4 786 4 141
Muut kuluerät 2 418 2 557
Yhteensä 12 017 11 704
Tilintarkastajan palkkiot
PricewaterhouseCoopers Oy,
KHT -yhteisö
Tilintarkastus 203 202
Veroneuvonta 16 5
Muut palvelut 40 108
Yhteensä 259 315