31. Lähipiiriä koskevat tiedot
Konserniyritykset konsernin
omistusosuus
emoyhtiön
omistusosuus
CapMan Capital Management Oy, Suomi 100% 100%
CapMan Sweden AB, Ruotsi 100% 100%
CapMan Holding AB, Ruotsi 100% 100%
CapMan AB, Ruotsi 100%
CapMan Norway AS, Norja 100% 100%
CapMan (Guernsey) Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan Mezzanine (Guernsey) Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan (Guernsey) Buyout VIII GP Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan (Sweden) Buyout VIII GP AB, Ruotsi 100% 100%
CapMan Classic GP Oy, Suomi 100% 100%
CapMan Real Estate Oy, Suomi 100% 100%
Dividum Oy, Suomi 100% 100%
CapMan RE I GP Oy, Suomi 100% 100%
CapMan RE II GP Oy, Suomi 100% 100%
CapMan (Guernsey) Life Science IV GP Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan (Guernsey) Technology 2007 GP Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan (Sweden) Technology Fund 2007 GP AB, Ruotsi 100% 100%
CapMan Hotels RE GP Oy, Suomi 100% 100%
CapMan Public Market Manager S.A., Luxemburg 100% 100%
CapMan Private Equity Advisors Limited, Kypros 100% 100%
CapMan (Guernsey) Russia GP Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan (Guernsey) Investment Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan Germany GmbH, Saksa 100% 100%
CapMan (Guernsey) Buyout IX GP Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan Fund Investments SICAV-SIF, Luxemburg 100% 100%
CapMan Mezzanine V Manager S.A., Luxemburg 100% 100%
CapMan PSH GP Oy, Suomi 100% 100%
CapMan (Guernsey) Buyout X GP Limited, Guernsey 100% 100%
CapMan (Guernsey) Russia II GP Limited, Guernsey 100% 100%
Maneq 2012 AB, Ruotsi 100% 100%
CapMan Nordic Real Estate Manager S.A., Luxemburg 100% 100%
CapMan Nordic Real Estate Investment Sarl, Luxemburg 100% 100%
Osakkuusyritykset konsernin
omistusosuus
emoyhtiön
omistusosuus
BIF Management Ltd, Jersey 33,00% 33,00%
Baltic SME Management B.V., Hollanti 33,00% 33,00%
Maneq 2002 AB, Ruotsi 35,00% 35,00%
Maneq 2004 AB, Ruotsi 42,00% 42,00%
Maneq 2005 AB, Ruotsi 34,00% 34,00%
Maneq 2006 AB, Ruotsi 34,00% 34,00%
Maneq 2007 AB, Ruotsi 37,00% 37,00%
Maneq 2008 AB, Ruotsi 34,00% 34,00%
Maneq 2009 AB, Ruotsi 34,00% 34,00%
Maneq 2010 AB, Ruotsi 32,00% 32,00%
Maneq 2011 AB, Ruotsi 36,00% 36,00%
Yewtree Holding AB, Ruotsi 35,00% 35,00%
Lainasaamiset lähipiiriltä, milj. euroa Pitkäaikainen
lainasaaminen 2012
Pitkäaikainen
lainasaaminen 2011
Maneq 2005 AB 1,7 1,8
Maneq 2007 AB 5,7 5,6
Maneq 2008 AB 7,6 7,2
Maneq 2009 AB 1,9 1,7
Maneq 2010 AB 0,9 1,2
Maneq 2011 AB 0,9 1,2
Johdon työsuhde-etuudet
1 000 EUR 2012 2011
Johtoryhmä poislukien toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 376 2 586
Toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 438 451
Hallituksen jäsenille suoritetut hallituspalkkiot ja muut palkkiot
Claes de Neergaard 52 38
Koen Dejonckheere * 0 0
Karri Kaitue 42 0
Nora Kerppola 54 38
Teuvo Salminen 61 56
Heikki Westerlund 55 54
Sari Baldauf, hallituksen aiempi jäsen 0 24
Conny Karlsson, hallituksen aiempi jäsen 14 100
Tapio Hintikka, hallituksen aiempi jäsen 0 24
* Dejonckheere on ilmoittanut yhtiölle, että hän ei vastaanota hallituspalkkioita.
Toimitusjohtajan etuudet
Toimitusjohtajalla on 12 kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole erillisesti sovittu erorahasta siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin yrityksen toimesta.Toimitusjohtajalla sekä johtoryhmän jäsenillä on yrityksen puolesta maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Vakuutussopimuksen mukainen eläkkeellesiirtymisikä on 60 vuotta.
Optio-ohjelma
Konsernin johdolle myönnettiin 400 000 kpl osakeoptioita vuonna 2012 (2011; 1 025 000 kpl). Johdon optio-oikeuksissa on samanlaiset ehdot kuin muun henkilökunnan optioissa.