29. Vastuusitoumukset
1 000 EUR 2012 2011
Muut vuokrasopimukset - konserni vuokralleottajana
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Yhden vuoden kuluessa 138 247
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 69 201
Yhteensä 207 448
Muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat
Yhden vuoden kuluessa 1 955 2 193
Yli vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluttua 4 405 4 396
Yli viiden vuoden kuluttua 318 498
Yhteensä 6 678 7 087
Konserni on vuokrannut käyttämänsä toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat yhdestä viiteentoista vuoteen.
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset
1000 EUR 2012 2011
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinnitetyt panttivelkakirjat 60 000 60 000
Pantattu talletus omasta sitoumuksesta 1 10
Lainasitoumukset Maneq -rahastoihin 5 113 6 027
Muut vastuusitoumukset 484 1 106
Jäljellä olevat sijoitussitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 10 786 10 008
Mezzanine 4 540 4 826
Russia 1 023 2 113
Public Market 1 059 299
Real Estate 813 942
Muut 2 975 4 328
Access 1 260 1 909
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 22 456 24 425
CapMan antaa muiden sijoittajien tavoin rahastoille sijoitussitoumukset aina rahastojen perustamisen yhteydessä. Suurin osa sitoumuksista tulee tyyppillisesti maksuun kunkin rahaston viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana.