28. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin
1 000 EUR Lainat ja muut
saamiset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
Rahoitusvelat Tasearvo Käypä arvo
Arvostuperiaatteet Jaksotettuun
hankintamenoon
Käypään arvoon Jaksotettuun
hankintamenoon
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 74 465 74 465 74 465
Saamiset
Korolliset lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 18 721 18 721 18 721
Korolliset lainasaamiset muilta 1 217 1 217 1 217
Muut pitkäaikaiset saamiset 19 19 19
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 532 8 532 8 532
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 365 365 365
Rahavarat 6 625 6 625 6 625
Arvostusryhmittäin yhteensä 35 114 74 830 0 109 944 109 944
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 22 678 22 678 22 678
Muut velat 1 241 1 241 1 241
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat 13 219 13 219 13 219
Korolliset velat 9 785 9 785 9 785
Arvostusryhmittäin yhteensä 0 0 46 923 46 923 46 923
Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin 2011
1 000 EUR Lainat ja muut
saamiset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat
Rahoitusvelat Tasearvo Käypä arvo
Arvostuperiaatteet Jaksotettuun
hankintamenoon
Käypään arvoon Jaksotettuun
hankintamenoon
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 70 167 70 167 70 167
Saamiset
Korolliset lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 18 682 18 682 18 682
Korolliset lainasaamiset muilta 883 883 883
Muut pitkäaikaiset saamiset 36 36 36
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 467 5 467 5 467
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 378 378 378
Rahavarat 21 887 21 887 21 887
Arvostusryhmittäin yhteensä 46 955 70 545 0 117 500 117 500
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 28 753 28 753 28 753
Muut velat 1 131 1 131 1 131
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat 15 269 15 269 15 269
Korolliset velat 6 250 6 250 6 250
Arvostusryhmittäin yhteensä 0 0 51 403 51 403 51 403