24. Rahoitusvelat - pitkäaikaiset
1 000 EUR 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 22 678 28 125
Johdannaissopimukset 0 628
Yhteensä 22 678 28 753
Pankkilainaa lyhennetään kaksi kertaa vuodessa, viimeisen erän eräpäivä on 6.6.2017. Korko maksetaan neljännesvuosittain.
Johdannaissopimusten käyvät arvot
1000 EUR 2012 2012 2012
Käyvät arvot Positiivinen
käypä arvo
(tasearvo)
Negatiivinen käypä arvo (tasearvo) Nettoarvo
Korko-optiot, ei suojauslaskennassa 0 0 0
1000 EUR 2011 2011 2011
Käyvät arvot Positiivinen
käypä arvo
(tasearvo)
Negatiivinen käypä arvo (tasearvo) Nettoarvo
Korko-optiot, ei suojauslaskennassa 0 -628 -628
Korko-optioilla on suojattu konsernin korollisten velkojen korkotaso. Ne on arvostettu taseessa tilinpäätöshetken käypään arvoon ja käyvän arvon muutos on kirjattu rahoituseriin. Konserni ei sovella IAS 39 mukaista suojauslaskentaa johdannaissopimuksiin. Valuuttamääräisiä saatavia ja velkoja, niiden nettopositiota tai tytäryhtiöiden pääomia ei ole suojattu.