22. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
1 000 EUR 2012 2011
Myytävänä oleva pitkäaikainen omaisuuserä käypään arvoon
1 %:n omistusosuus Access Capital Partners Group S.A. -yhtiössä
848 3 501
Yhteensä 848 3 501
Yhtiö myi tilikauden aikana 4 %:n omistusosuuden Access Capital Partners Group SA:sta. 1 %:n myynnille on osto-/myyntioptio, joka erääntyy toukokuussa 2013.