20. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
1 000 EUR 2012 2011
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 365 378
Yhteensä 365 378
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat pääosin sijoitusrahasto-osuuksia ulkopuolisilta sijoitusrahastoyhtiöiltä 0,4 milj.euroa.