19. Myyntisaamiset ja muut saamiset
1 000 EUR 2012 2011
Myyntisaamiset 470 71
Saamiset osakkuusyrityksiltä 691 890
Lainasaamiset 28 749
Siirtosaamiset 1 256 1 187
Muut saamiset 6 087 2 570
Yhteensä 8 532 5 467
Konsernilla ei ole ollut luottotappioita eikä saamisiin liity merkittäviä luottoriskejä. Siirtosaamiset koostuvat pääosin kulujen jaksotuksista. Muut saamiset koostuvat pääosin saamisista rahastoilta.
Myyntisaamiset ja muut saamiset valuutoittain tilinpäätöshetkellä
Myyntisaamiset ja muut saamiset valuuttamäärä euromäärä osuus
EUR 7 204 84%
NOK 580 78 1%
SEK 10 723 1 250 15%