18. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana:
1 000 EUR 31.12.2011 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan pääomaan 31.12.2012
Laskennalliset verosaamiset
Väliaikaiset erot 1 723 -260 0 1 463
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 572 -278 0 294
Työsuhde-etuudet 100 323 0 423
Joukkovelkakirjalainan korko 1 630 0 768 2 398
Yhteensä 4 025 -215 768 4 578
Laskennalliset verovelat
Väliaikaiset erot 2 569 -256 0 2 313
Yhteensä 2 569 -256 0 2 313
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana:
1 000 EUR 31.12.2010 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan pääomaan 31.12.2011
Laskennalliset verosaamiset
Väliaikaiset erot 1 787 -64 0 1 723
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1 379 -807 0 572
Työsuhde-etuudet 127 -27 0 100
Joukkovelkakirjalainan korko 1 630 -848 848 1 630
Yhteensä 4 923 -1 746 848 4 025
Laskennalliset verovelat
Väliaikaiset erot 3 078 -509 0 2 569
Yhteensä 3 078 -509 0 2 569