17. Pitkäaikaiset saamiset
1 000 EUR 2012 2011
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1) 18 721 18 682
Muut pitkäaikaiset lainasaamiset 2) 1 217 883
Muut pitkäaikaiset saamiset 3) 19 36
Yhteensä 19 957 19 601
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä on lueteltu osakkuusyhtiöittäin kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot. Muut pitkäaikaiset lainasaamiset ovat saamisia Norum Russia Co-Investment Ltd:ltä 1,1 milj. Pitkäaikaisten saamisten käypä arvo on sama kuin niiden kirjanpitoarvo.
1) Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 2012 2011
Senior lainat 8 792 8 997
Mezzanine lainat 9 929 9 640
Muut lainat 0 45
18 721 18 682
2) Muut pitkäaikaiset lainasaamiset 2012 2011
Muut lainat 1 217 883
1 217 883
Senior, mezzanine ja muut lainat ovat sidottu viitekorkoihin.
3) Muut pitkäaikaiset saamiset ovat korottomia.