15. Osuudet osakkuusyrityksissä
1 000 EUR 2012 2011
Tilikauden alussa 8 347 6 400
Osuus kauden tuloksesta 259 1 905
Lisäykset / vähennykset 0 102
Käyvän arvon muutos 348 -60
Tilikauden lopussa 8 954 8 347
Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio.
2012
Osakkuusyritykset: Varat Velat Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
Omistus-
osuus %
BIF Management Ltd, Jersey 53 0 144 -11 33,33%
Baltic SME Management B.V., Hollanti 14 13 0 -17 33,33%
Maneq 2002 AB, Ruotsi 416 0 0 -8 35,00%
Maneq 2004 AB, Ruotsi 568 7 133 154 41,90%
Maneq 2005 AB, Ruotsi 5 165 1 748 169 384 33,60%
Maneq 2006 AB, Ruotsi 2 644 2 0 10 33,60%
Maneq 2007 AB, Ruotsi 8 205 5 862 0 127 37,40%
Maneq 2008 AB, Ruotsi 15 918 11 883 49 469 33,80%
Maneq 2009 AB, Ruotsi 2 789 2 470 0 -139 34,40%
Maneq 2010 AB, Ruotsi 3 421 1 972 0 -19 32,40%
Maneq 2011 AB, Ruotsi 2 176 1 533 0 40 36,40%
Yewtree Holding AB, Ruotsi 846 1 47 204 35,00%
Yhteensä 42 215 25 491 542 1 194
2011
Osakkuusyritykset: Varat Velat Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
Omistus-
osuus %
BIF Management Ltd, Jersey 69 1 0 -7 33,33%
Baltic SME Management B.V., Hollanti 24 6 0 -11 33,33%
Maneq 2002 AB, Ruotsi 415 0 22 -6 35,00%
Maneq 2004 AB, Ruotsi 829 19 140 155 41,90%
Maneq 2005 AB, Ruotsi 5 025 2 005 0 216 33,60%
Maneq 2006 AB, Ruotsi 2 674 2 2 115 2 199 33,60%
Maneq 2007 AB, Ruotsi 8 716 5 727 1 271 1 248 37,40%
Maneq 2008 AB, Ruotsi 14 573 11 507 1 203 1 273 33,80%
Maneq 2009 AB, Ruotsi 3 150 2 379 0 77 34,40%
Maneq 2010 AB, Ruotsi 3 120 1 720 443 459 32,40%
Maneq 2011 AB, Ruotsi 1 215 1 218 0 -14 36,40%
Yewtree Holding AB, Ruotsi 676 51 0 245 35,00%
Yhteensä 40 486 24 635 5 194 5 834
Maneq-rahastot ovat rahastoja, joiden kautta CapManin sijoitusammattilaisilla ja muulla henkilöstöllä on mahdollisuus sijoittaa kohdeyrityksiin varsinaisten rahastojen rinnalla. CapMan osallistuu Maneq-rahastoihin yhtenä sijoittajana ja niiden rahoittajana markkinaehtoisin lainajärjestelyin.