Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernin perustiedot

Konsernin pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi. Hallinnoitavat pääomarahastot tekevät sijoituksia pohjoismaisiin ja venäläisiin yrityksiin sekä pääasiassa suomalaisiin kiinteistöihin. 

Konsernin emoyhtiö on CapMan Oyj, jonka kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite on Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. 

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internetsivuilta www.capman.fi tai konsernin emoyhtiön toimipaikasta. 

CapMan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.2.2013 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi.  Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.