Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
EUR Liitetieto 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liikevaihto 1 2 925 160,94 3 594 190,64
Liiketoiminnan muut tuotot 2 2 241 872,58 1 246 769,00
Henkilöstökulut 3 -4 006 296,70 -5 589 652,27
Poistot 4 -567 400,81 -588 073,04
Liiketoiminnan muut kulut 5 -4 758 325,79 -3 601 398,13
Liiketappio -4 164 989,78 -4 938 163,80
Rahoitustuotot ja -kulut 6 5 585 219,18 9 942 386,87
Voitto ennen satunnaisia eriä 1 420 229,40 5 004 223,07
Satunnaiset erät 7 3 775 000,00 2 700 000,00
Voitto ennen veroja 5 195 229,40 7 704 223,07
Tuloverot 8 -293 588,37 -1 265 168,41
Tilikauden voitto 4 901 641,03 6 439 054,66