Hallinnointi

CapMan noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja lisäksi yhtiötä hallinnoidaan Suomen lakien, CapManin yhtiöjärjestyksen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.